Shopping cart Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)

Geen producten

Te bepalen Verzending
£ 0.00 Totaal

Afrekenen

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  Te bepalen
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen

Algemene voorwaarden voor het gebruik

Welkom bij www.ebuying.nl. Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en alle bestellingen geplaatst door u gebonden bent aan deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van de website.

Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst

1. De toepassing en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

1.1 Door de toegang tot of het gebruik van de site, gaat u akkoord met de voorwaarden en condities die in deze overeenkomst als een gebruiker te accepteren.
1.2 ebuying.nl deze overeenkomst op elk moment kan wijzigen door het plaatsen van de gewijzigd en aangepast Overeenkomst op de Site. De gewijzigde en aangepaste overeenkomst wordt van kracht onmiddellijk na het posten. Detachering door ebuying.nl van de gewijzigde en aangepaste overeenkomst en uw voortdurende gebruik van de site wordt geacht de aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. Deze overeenkomst kan anders niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk door een bevoegde functionaris van ebuying.nl.
1.3 Wanneer u ebuying.nl bezoeken of stuur gebruiker verzoeken (Client Service) aan ebuying.nl, je communiceert met ebuying. nl elektronisch. U stemt ermee in om de communicatie te ontvangen van ebuying.nl elektronisch. ebuying.nl zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze site.

2. Gebruiker het algemeen.

2.1 Gebruikers kunnen deze Site uitsluitend gebruiken voor hun eigen persoonlijke of interne doeleinden. Elke gebruiker stemt ermee in dat hij zich niet zal kopiëren, reproduceren of te downloaden informatie, tekst, afbeeldingen, videoclips, mappen, bestanden, databases of vermeldingen die op of via de site (de "ebuying.nl Content") voor het doel van re- verkopen of opnieuw verdelen van de ebuying.nl Content, mass mailing (via e-mail, draadloze tekstberichten, fysieke post of anderszins), exploitatie van een bedrijf, dat concurreert met ebuying.nl of anderszins commercieel exploiteren van de ebuying.nl Content. Systematische ophalen van ebuying.nl inhoud van deze site te maken of samen te stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks, een verzameling, compilatie, database of directory (hetzij door middel van robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) zonder schriftelijke toestemming van ebuying.nl is verboden. Daarnaast wordt het gebruik van de inhoud of het materiaal voor welk doel dan niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst toegestaan ​​verboden.

2.2 ebuying.nl behoudt zich het recht te beperken, te weigeren of maak anders de toegang tot de site en zijn functies met betrekking tot de verschillende gebruikers, of voor één van de functies te wijzigen of nieuwe functies in te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Elke gebruiker erkent dat onvermogen om de site geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor welke reden dan ook nadelige effecten hebben op de business. stemt ermee in elke gebruiker die in geen geval aansprakelijk ebuying.nl zijn voor de gebruiker voor een onvermogen om de site te gebruiken (als gevolg van verstoring, beperkte toegang, wijzigingen in of beëindiging van andere functies op de Site of anderszins), eventuele vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten of omissies met betrekking tot communicatie of transmissie, of enige schade (directe, indirecte of anderszins) die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om de site of een van de functies te gebruiken.

2.3 Geen Gebruiker zal elke regeling die zich ertoe de integriteit van de computer systemen of netwerken die worden gebruikt door ebuying.nl en / of elke andere gebruiker en geen Gebruiker ondermijnen zal proberen om onbevoegde toegang tot dergelijke computer systemen of netwerken.

2.4 Wij dringen erop aan dat u ebuying.nl het privacybeleid die de bescherming en het gebruik van de informatie elke gebruiker regelt in het bezit van ebuying.nl en / of haar dochterondernemingen te lezen. Elke gebruiker aanvaardt de Privacy Policy en alle updates en wijzigingen daarvan. Elke gebruiker erkent dat ebuying.nl het privacybeleid van tijd tot tijd, mits ebuying.nl beschikbaar stellen van de bijgewerkte versie van het privacybeleid stellen op de site te allen tijde kunnen veranderen. Uw voortzetting van het gebruik van de Site wordt beschouwd als uw aanvaarding van de Privacy Policy, die vervolgens op de site wordt weergegeven op het moment van een dergelijk gebruik zijn.

2,5 Als voorwaarde van uw toegang tot en gebruik van ebuying.nl, gaat u ermee akkoord dat u niet zult gebruiken de ebuying.nl dienst inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere legitieme rechten van anderen op enige wijze. ebuying.nl en / of haar dochterondernemingen zal onder de juiste omstandigheden te beëindigen de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten, of andere legitieme rechten van anderen. Daarnaast ebuying.nl en / of haar dochterondernemingen behoudt zich het recht voor om de rekening van een gebruiker op een enkele inbreuk op de rechten van anderen te beëindigen in combinatie met het gebruik van de ebuying.nl dienst, of als ebuying.nl van mening dat het gedrag van de gebruiker is schadelijk voor de belangen van ebuying.nl, haar gelieerde ondernemingen, of andere gebruikers, of om een ​​andere reden in ebuying.nl's eigen goeddunken, met of zonder reden.

3. Actieve leden

3.1 Elke gebruiker die heeft afgerond en een inschrijfformulier, hetzij op de site of offline ingediend online door het geven van de informatie (zoals naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, details van haar activiteiten, enz.) Naar ebuying .nl of een andere ebuying.nl groep onderneming waarbij de betrokken specifieke diensten is een geregistreerde gebruiker van de site (een "geregistreerde gebruiker"). Een account ( "Account") worden vastgesteld voor elke geregistreerde gebruiker en elke geregistreerde gebruiker zal een gebruiker alias ( "User ID") en het wachtwoord ( "Password") voor het toegewezen log-in toegang tot zijn eigen account.

3.2 Indien de gebruiker is een zakelijke entiteit, verklaart u dat (a) u de bevoegdheid om de entiteit aan deze Overeenkomst te binden; (B) het adres dat u gebruikt bij de registratie is de hoofdvestiging van dergelijke zakelijke entiteit; en (c) alle andere informatie is ingediend om ebuying.nl en haar relaties tijdens het registratieproces is waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Voor de toepassing van deze bepaling, een filiaal of vertegenwoordigingskantoor zal niet worden een aparte entiteit beschouwd en haar hoofdvestiging wordt geacht te zijn dat van het hoofdkantoor.

3.3 Door een geregistreerde gebruiker, gaat u akkoord met de opname van uw persoonlijke gegevens in onze Userdatabase. ebuying kunnen e-mails versturen naar u of anderszins contact met u via uw persoonlijke gegevens met alle informatie die ebuying zou willen overbrengen aan jou.

3.4 ebuying.nl of haar filialen kunnen opschorten of Account Een geregistreerde gebruiker te allen tijde beëindigen door het geven van niet minder dan 24 uur per dag kennisgeving aan de geregistreerde gebruiker; op voorwaarde echter, is dat de kennisgeving niet vereist voor de opzegging indien (a) bij de bepaling ebuying.nl's, er sprake is van inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst door de geregistreerde gebruiker, of (b) ebuying.nl redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een informatie die door een gebruiker is onwaar, onjuist of niet actueel of volledig, of (c) ebuying.nl van mening dat de acties van de geregistreerde gebruiker vermogensschade of wettelijke aansprakelijkheid tot een dergelijke geregistreerde gebruiker kan veroorzaken.

3,5 een geregistreerde gebruiker kan niet verkopen, proberen te verkopen, te koop aanbieden, geven, toewijzen of anderszins overdragen van een account, gebruikersnaam of wachtwoord aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ebuying.nl. ebuying.nl schorsen of de rekening van een geregistreerde gebruiker of de verkrijger van een geregistreerde gebruiker in het geval van een verkoop te beëindigen, te koop aanbieden, cadeau, toewijzing of overdracht in strijd met deze sectie.

3,6 afwijking van artikel 3.1 hierboven, ebuying.nl kan de registratie weigeren en ontkennen de uitgifte van een account en de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord van een gebruiker te om welke reden.

4. Relatie tussen Gebruikers en ebuying

4.1 ebuying.nl is een wereldwijde online winkel eigendom van Suntone Technology Company Limited. Het verkoopt en levert producten rechtstreeks aan de consument over de hele wereld.

4.2 Hoewel we proberen om alle prijzen van onze productomschrijving weergegeven in de Beschrijving van het product te waarborgen accuraat zijn, kunnen fouten soms voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van een product dat u hebt besteld zullen we niet in staat om uw bestelling te accepteren en wordt zo spoedig mogelijk contact met u op om de optie van een van beide uw bestelling te bevestigen op de juiste prijs of te annuleren geven. Als we niet in staat zijn om u te contacteren, zullen wij uw bestelling te behandelen met betrekking tot de ten onrechte geprijsde item als geannuleerd.

4.3 De risico's van aankooptransacties bij gebruik van de site om transacties uit te voeren omvat onjuiste voorstelling van de producten en diensten, onvoldoende kwaliteit, het niet specificaties, defecte of gevaarlijke producten, vertraging of verzuim in de levering en het transport ongevallen te voldoen. Alle voorgaande risico's worden hierna aangeduid als "Transactie risico's." ebuying.nl zal dragen en ten volle de verantwoordelijkheid van de Transactie risico's totdat de goederen aan Gebruiker worden geleverd in perfect. Maar wanneer gebruikers de problemen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van of in verband met de transactie risico's op de website in te dienen, zullen we het probleem op te zijner tijd op te lossen per eis gebruikershandleiding.

5. Intellectual Property Rights (IPR) Protection Policy

Voor alle producten aangeboden door ebuying, ebuying garandeert dat er geen intellectuele of eigendomsrechten worden geschonden. ebuying ontvangt geen merkproducten verkopen zonder officiële reseller overeenkomsten met brands.ebuying.nl neemt passende maatregelen waar nodig te handhaven en te erkennen alle relevante overheidsinstellingen, federale en internationale wetten in verband met materiaal dat wordt beweerd wordt dat inbreuk handelsmerken, auteursrechten, patenten en alle of enig ander intellectueel eigendomsrecht laws.If je bent een intellectueel eigenaar eigendomsrechten en je gelooft thatebuying.nl verkoopt, te koop aanbiedt, of ter beschikking stelt goederen en / of diensten die uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk maken, stuur dan de volgende informatie zijn geheel aan [email protected]~~V
de informatie die verplicht

5.1 Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief, dat naar verluidt wordt geschonden;

5.2 Een beschrijving van de vermeende inbreukmakende werk of het materiaal;

5.3 Een beschrijving van waar het vermeende inbreukmakende materiaal is gelegen op de site (Product (en) URL);

5.4 Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat om contact met u, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

5,5 Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet door het auteursrecht of andere eigendomsrechten eigenaar, zijn agent, of de wet is toegestaan;

5.6 Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten die u beweert inbreuk wordt gemaakt door de website (bijvoorbeeld "XYZ copyright", ". ABC handelsmerk, Reg No. 123456, geregistreerd 1/1/04", etc);

5.7 Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en aanmelding juist is, en op straffe van meineed, dat u het auteursrecht bent of gemachtigd om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht wordt naar verluidt geschonden.
Als je nodig hebt om ons papieren documenten te sturen, stuur dan de daaraan gerelateerde producten en papieren documenten naar het volgende adres: 28 ROCKWELL HOF VAN dE GATEWAY, Watford, Engeland. Zodat ebuying kan ontvangen en gooi ze in de tijd. Let op: dit is de enige wettelijke adres op ebuying.nl die zich bezighoudt met inbreukprocedures product.

6. Beperking van de aansprakelijkheid

6.1 Wij geven geen garantie dat de website aan uw eisen of ononderbroken, tijdig of foutloos zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of vertegenwoordigt de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies van materiaal geüpload of doorgegeven via de website.

6.2 ebuying is verantwoordelijk voor garanties in verband met de producten voor zover wettelijk toelaatbaar is, zonder dat uw wettelijke rechten als consument.

6.3 Elk materiaal gedownload of anderszins verkregen via de site gebeurt op eigen goeddunken en risico van elke gebruiker en elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door een Gebruiker van ebuying.nl of via of van de site zal creëren enige garantie die niet uitdrukkelijk vermeld.

6.4 In geen geval zal ebuying.nl aansprakelijk voor enige vertraging of uitval of verstoring van de inhoud of de diensten die geleverd worden via de site direct of indirect het gevolg zijn van de handelingen van de natuur, krachten of oorzaken buiten haar redelijke controle worden gehouden, waaronder, zonder beperking , Internet mislukkingen, computer, telecommunicatie of andere storingen in apparatuur, elektrische stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, daden van God, oorlog, overheidsmaatregelen acties, orders van de binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen.

6.5 Elke gebruiker stemt ermee in te vergoeden en te redden Ebuying.nl, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers vrijwaren, tegen alle verliezen, vorderingen, schulden (inclusief juridische kosten op een volledige schadevergoeding basis) die kunnen voortvloeien uit dergelijke gebruik van de site (met inbegrip van maar niet beperkt tot de weergave van informatie, de gebruiker op de Site) of uit de schending van een van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst gebruiker. Elke gebruiker verklaart verder gaat ermee akkoord te vergoeden en te redden Ebuying.nl, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers vrijwaren, tegen alle verliezen, vorderingen, schulden (inclusief juridische kosten op een volledige schadevergoeding basis), die kunnen voortvloeien uit schending van een gebruiker garanties en waarborgen die door de gebruiker te Ebuying.nl. Elke gebruiker verklaart verder gaat ermee akkoord te vergoeden en te redden Ebuying.nl, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers vrijwaren, tegen alle verliezen, vorderingen, schulden (inclusief juridische kosten op een volledige schadevergoeding basis) die direct of indirect kunnen ontstaan, als gevolg van eventuele aanspraken van derden rechten van rechthebbenden. Elke gebruiker stemt hierbij verder dat Ebuying.nl is niet verantwoordelijk en zal geen aansprakelijkheid aan het, voor elk materiaal geplaatst door anderen; waaronder lasterlijk, aanstootgevend of illegaal materiaal en dat het risico van schade als gevolg van dergelijk materiaal berust volledig bij elke gebruiker. Ebuying.nl behoudt zich het recht, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en de controle van alle zaken anders aan schadeloosstelling door u onderwerp te nemen, in welk geval u Ebuying.nl verlenen hun medewerking aan te doen gelden alle beschikbare verdedigingen.

6.6 ebuying.nl is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte, punitieve, incidentele schade of gevolgschade of welke schade dan ook (met inbegrip van onderbreking van de bedrijfsvoering) zijn, of in contract, nalatigheid, onrechtmatige daad of anderszins of enige andere schade die voortvloeit uit een van de volgende:
het gebruik of het onvermogen om de site te gebruiken;
verklaringen of gedrag van een gebruiker van de site; en alle zaken die betrekking hebben op Premium Services echter voortvloeien, met inbegrip van nalatigheid.

6.7 Niettegenstaande enige van de voorgaande bepalingen, de totale aansprakelijkheid van ebuying.nl, haar werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of iemand die namens haar optreden met betrekking tot elke Gebruiker voor alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de site of de ebuying.nl dienst is beperkt tot het hoogste van (a) het bedrag van de honoraria van de gebruiker betaalt om ebuying.nl of haar dochterondernemingen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding geven tot aansprakelijkheid en (b) £ 100. De voorgaande zin vormt geen beletsel voor de eis van de gebruiker de werkelijke schade te bewijzen. Alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de site of de ebuying.nl dienst moet worden ingediend binnen één (1) jaar vanaf de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 ebuying.nl is de enige eigenaar of rechtmatige licentiehouder van de rechten op de site en de ebuying Content. De site en ebuying.nl Content belichamen handelsgeheimen en de intellectuele eigendomsrechten in het kader van de hele wereld het auteursrecht en andere wetten beschermd. Alle titels, eigendom en de intellectuele eigendomsrechten op de site en ebuying.nl Content zal met ebuying.nl, aan haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers van de ebuying.nl Content blijven, zoals het geval kan zijn. Alle rechten die niet op een andere manier waarop op grond van deze overeenkomst of in ebuying.nl worden hierbij voorbehouden.

8. Algemeen

8.1 Deze overeenkomst en het privacybeleid vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en ebuying.nl met betrekking tot het gebruik van de site, vervangen alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp hierin.

8.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, zal deze bepaling worden geschrapt en de overige bepalingen worden nageleefd.

8.3 Koppen zijn alleen en op geen enkele manier te definiëren referentie doeleinden, beperken, interpreteren of beschrijven de omvang of de omvang van een dergelijke sectie.

falen 8.4 ebuying.nl om een ​​recht of nalaten met betrekking tot een schending door een gebruiker op grond van deze overeenkomst en zal nooit afstand doen van dat recht, noch af te dwingen afstand doet recht ebuying.nl om op te treden ten aanzien van latere of soortgelijke schendingen.

8.5 ebuying.nl heeft het recht om deze overeenkomst (met inbegrip van al zijn rechten, titels, voordelen, interesses en plichten en verplichtingen in deze overeenkomst) toe te wijzen. De gebruiker mag niet toewijzen, geheel of gedeeltelijk, deze overeenkomst aan een persoon of entiteit.

8.6 Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Engeland, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen. Hierbij dienen de partijen bij deze overeenkomst aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.

8.7 Als er een conflict tussen de Engels versie en een andere versie van deze overeenkomst, het Engels versie prevaleren.

9. Return Policy

Lees dit beleid aandachtig want zij zijn de voorwaarden van de verkoop dat uw aankopen regeren bij ebuying.nl (hierna te noemen ebuying). Zij bevatten uw rechten en verplichtingen met betrekking tot uw aankopen, inclusief belangrijke beperkingen en uitsluitingen. Uw plaatsing van een bestelling bij ebuying vormt uw akkoord dat dit beleid van toepassing zijn op de Order, dus zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u uw bestelling plaatst.

• Return DOA (Dead on Arrival) Item

Any producten, dead on arrival (onjuist gebruik uitgesloten) binnen 45 dagen na verzending.
In dit geval, neem dan zo vriendelijk ons ​​te voorzien van het bewijs als volgt:
De foto's van originele ebuying-pakket met voor- en achterzijde
De foto's of video van de defecte item (s)
de foto's, video of screenshot toont de storing van het defecte product (en)
In een DOA Situatie: een vergoeding voor de terugkeer verzendkosten beschikbaar is, op voorwaarde dat:
Ga terug het item (s) door de gewone mail (de minst dure reis) met tracking nummer naar de dichtstbijzijnde Product Drop Off Box (zie hieronder); Als de e-mailservice met tracking nummer meer kost, kunt u het een zonder het bijhouden van te kiezen. Zorg ervoor dat de scheepvaart ontvangst met u te houden na terugkeer. We zullen voor u verwerken na ontvangst van de screenshot van uw ontvangstbewijs.
De terugkeer verzendkosten is minder dan 60% van de defecte item (s) waarde, en ook minder dan $ 40 (USD), zullen we betrekking hebben op de werkelijke verzendkosten (afhankelijk van de ontvangst door u opgegeven). Als de terugkeer verzendkosten in rekening gebracht boven de limiet overschrijdt, neem dan contact op met onze CS medewerkers verder te bevestigen.

• Terug Defecte Item

We zullen proberen ons best om ervoor te zorgen dat de producten verscheept naar u in de beste conditie. In het geval dat uw product (alleen voor items zonder speciale garantie termen in de Beschrijving van het product en de fysieke schade of verkeerd gebruik uitgesloten) blijkt te zijn defect:
Als het defect niet veroorzaakt door u, zullen wij alle noodzakelijke verzendkosten te betalen voor de terugkeer van de overgelopen product voor ons en voor het verzenden van de vervangen voor u zijn; of Als het defect wordt veroorzaakt door jou, je nodig verzendkosten te betalen voor het retourneren van de overgelopen product voor ons en voor het verzenden van de vervangen voor u

• Binnen 90 dagen na verzending

Beleid: Na te zijn teruggekeerd, zullen het defecte onderdeel alleen worden vervangen. Detail: Als het product blijkt defect binnen 90 dagen na verzending te zijn, kan Gebruiker mail de producten terug naar ons. We zullen nog proberen om uw defecte producten te ruilen voor een gloednieuwe waar mogelijk.
• Tussen 91 dagen en 365 dagen vanaf de verzending

Beleid: Na te zijn teruggekeerd, zullen het defecte onderdeel worden doorgestuurd naar de fabriek voor reparatie. Detail: Als het item defect raken binnen 365 dagen na verzending, zullen gebruikers nog steeds worden toegestaan ​​om het product terug te sturen naar ons. We zullen helpen door het doorsturen van de post naar de fabrikant voor reparatie of vervanging.

• Terug verkeerd onderdeel

Als het item dat u ontvangen is totaal verschillend van degene die u bestelde, neem dan contact met ons op via onze Client Service Express en ons het beeld bewijs van de fout.
Als rendement nodig is, vervanging plus verzendkosten vergoeding zal worden verleend aan u bij de ontvangst van de terugkeer bewijs. Zorg ervoor dat de verkeerde item dat u terug in de originele verpakking en de goederen is in dezelfde staat waarin het werd ontvangen.
Voor de verkeerde item, als je in staat om een ​​gebruik van te vinden zijn en de voorkeur geven om het te houden, kan je voorstellen dat naar ons en wij zullen u een bepaalde korting te bieden voor het te kopen.
Na ontvangst van de verkeerde product, neem dan zo vriendelijk ons ​​te voorzien van het bewijs als volgt:

• De foto's of video van de verkeerde item (s)

De foto's, video of screen shot waarin de storing van het defecte product (en)
Omdat verschillende partijen van de producten worden geleverd, het item logo of de verpakking u heeft ontvangen kan afwijken van de ene getoond op onze website. Als alle functies en het uiterlijk van het product correct blijken te zijn, dan kunt u begrijpen dat deze zaak niet zal worden opgenomen in dit beleid.

• Terug Onbevredigend Producten

Als u niet tevreden bent om welke reden met uw aankoop, dan gewoon terug binnen 14 dagen na ontvangst voor een volledige terugbetaling of een uitwisseling.
. Opmerking: Neem contact op met onze afdeling ClientService voordat u het product terug te sturen naar ruil, terugbetaling of reparatie vertragingen te voorkomen
* Ondergoed, op maat gemaakte producten, one-time gebruik Producten en lingerie zijn niet beschikbaar voor terugkeer behalve met betrekking tot aspecten van kwaliteit. In dat geval moet het kwaliteitsprobleem worden gemeld binnen 48 uur ontvangstbewijs met beelden die duidelijk het defect. Wij accepteren geen retourzendingen vanwege verkeerde sizing of underwhelmed verwachtingen te accepteren. Raadpleeg onze sizing grafieken voor het bestellen of raadpleeg een Client Service vertegenwoordiger in geval van twijfel.
10. Definities:
Algemene Voorwaarden "betekent deze algemene voorwaarden
wij.", "Ons" of "ebuying" "ebuying.nl" betekent Suntone Technology Company Limited, omdat de context nodig. Houd er rekening mee, dat bij het inrichten van de levering van uw bestelling, ebuying kan een derde koerier of postbode om het te leveren aan u te instrueren. Toch zal ebuying uiteindelijk verantwoordelijk voor het beheer van de levering van uw bestelling, dus voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alle verwijzingen naar "wij", "ons", of "ebuying" "ebuying.nl", zullen worden genomen om omvatten dergelijke derden.
Website "of" Site "betekent de website op www.ebuying.nl of elke latere URL die het kan vervangen.
Gebruikers" "iedere gebruiker": de gebruikers van de website collectief.
U "betekent een gebruiker van deze website.
Order": een online transactie gemaakt door u via de website van een of meer producten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
product ": een product weergegeven voor de verkoop op de website.